Bà Trịnh Thị Phượng

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu

Bà Trịnh Thị Phượng là thành viên của Gintasset từ năm 2014. Bà tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khiếu nại, phản đối.

Call Now