Bà Trần Thị Thịnh

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Bà Thịnh tốt nghiệp trường Đại học Luật và Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

Bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế và kiểu dáng. Với vị trí Chuyên viên Sáng chế và Biên dịch viên Sáng chế, bà có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cho việc nộp đơn sáng chế và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Call Now