Bà Tô Thị Tố Uyên

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Bà Uyên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Luật Hà Nội.

Là một chuyên gia tư vấn và đăng ký cấp bằng sáng chế, bà Uyên đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tư vấn luật Sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế bao gồm các khía cạnh khác nhau của luật sáng chế nói chung, đặc biệt trong các lĩnh vực như dự thảo sáng chế, kháng cáo, duy trì hiệu lực, thương mại hóa, tra cứu tình trạng kỹ thuật, tra cứu khả năng tự do thương mại, cung cấp các tư vấn pháp lý trong việc xử lý các xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và các vấn đề sáng chế liên quan nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực dược lý, khoa học, kỹ thuật hóa, công nghệ sinh học và hóa sinh.

Call Now