Ông Phan Quang Chung

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Ông Chung tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp

Ông là thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

Call Now