Bà Phạm Thị Quỳnh Anh

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu

Quỳnh Anh tốt nghiệp từ trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Chị là chuyên gia về Sở hữu trí tuệ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, chuyên môn chính của chị là tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.

Chị là thành viên của Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Call Now