Ông Phạm Quang Thuần

Chức vụ: Trưởng phòng tư vấn pháp lý

Ông Thuần đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội.
Trước khi làm việc ở Gintasset, ông đã làm việc tại một số hãng luật danh tiếng tại Hà Nội, Việt Nam. Ông Thuần đã gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, thương mại, công ty, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực pháp luật khác, mà nhờ đó ông Thuần đã tạo dựng được cho mình một nền tảng pháp lý sâu rộng và vững chắc cho sự phát triển chuyên môn của ông Thuần sau này tại Gintasset.
Luật sư Thuần chuyên về lĩnh vực tư vấn pháp lý cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, tranh tụng thương mại, và còn mở rộng ra các lĩnh vực như xây dựng, công nghệ thông tin, quản lý cảng, bảo hiểm, và bất động sản.

Call Now