Ông Nguyễn Văn Tới

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Ông Tới tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông có nhiều kiến thức thực tế trong lĩnh vực hóa học và điện tử.

Ông phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Call Now