Ông Nguyễn Văn Sỹ

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Ông Sỹ tốt nghiệp Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP).

Ông Sỹ chịu trách nhiệm xử lý và theo đuổi đơn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, tra cứu sáng chế, quản lý duy trì hiệu lực bằng sáng chế, gia hạn hiệu lực bằng kiểu dáng công nghiệp. Ông cũng phụ trách bộ phận kiểu dáng và quản lý các vụ việc về kiểu dáng.

Call Now