Bà Nguyễn Tuyết Lan

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý

Bà Lan đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các công ty trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia ở các lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại Tòa án và trọng tài thương mại, đại diện khách hàng hòa giải tranh chấp ngoài tòa, tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động và việc làm, các giao dịch thương mại, dân sự, đầu tư, doanh nghiệp, hình sự, huấn luyện pháp luật, v.v.

Call Now