Ông Nguyễn Trung

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý

Luật sư Trung tốt nghiệp trường đại học Luật Hà Nội và là thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội. Ông có trên 17 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ,
Lĩnh vực chính mà Luật sư Trung đang hành nghề là thực thi và tranh tụng liên quan đến quyền ở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Call Now