Bà Nguyễn Thị Thơm

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Bà Thơm tốt nghiệp Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

Bà có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị và truy tố các đơn xin cấp bằng sáng chế. Công việc chính của bà là dịch thuật tài liệu sáng chế, hỗ trợ quá trình chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Call Now