Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Bà tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Công việc chính của bà là dịch các Đơn sáng chế từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong những lĩnh vực khác nhau như: Y học và Hóa học và hỗ trợ quá trình chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Call Now