Bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Bà Xuân tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức.

Bà làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Call Now