Ông Nghiêm Ngọc Tú

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý

Ông Tú đã có bằng Cử nhân luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội và Đại học Ngọc ngữ Hà Nội. Ông Tú đã được công nhận là luật sư thành viên chính thức của Đoàn Luật sư Hà Nội.

Gần 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chuyên nghiệp, Luật sư Tú đã trợ giúp các công ty trong nước và công ty đa quốc gia trong các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, M&A – mua bán & sáp nhập, chuyển nhượng vốn chủ sở hữu, thương mại.

Khởi nghiệp luật sư tại một số hãng luật danh tiếng tại Việt Nam, ông Tú đã gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, thương mại, công ty, thuế, sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực pháp luật khác, mà nhờ đó ông Tú đã tạo dựng được cho mình một nền tảng pháp lý sâu rộng và vững chắc cho sự phát triển chuyên môn của ông Tú sau này tại Gintasset.

Call Now