Ông Lưu Văn Hải

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý và sở hữu trí tuệ.
Ông cũng đã hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư tại Hà Nội, khoá học về Chương trình đào tạo Pháp luật và nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và khóa đào tạo về viết bản mô tả sáng chế.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, soạn thảo bản mô tả và xử lý đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Call Now