Bà Lê Thị Xuân Yến

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Bà Yến tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bà phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Call Now