Bà Lê Hương Sơn

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Bà Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bà phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Bà là thành viên của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA).

Call Now