Ông Đỗ Minh Tuấn

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Ông tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học kĩ thuật và Công nghệ, đặc biệt là kiến thức về các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Công việc chính của ông tại Gintasset là chuẩn bị tài liệu cho việc nộp đơn sáng chế và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Call Now