Ông Chu Lương Chấn

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Sáng chế

Ông Chấn tốt nghiệp Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Call Now