Ông Cao Minh Công

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu

Ông Cao Minh Công là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm xử lý các công việc: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Call Now