Bà Bùi Lệ Hoa

Chức vụ: Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý

Bà Hoa tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực hành nghề chính của bà Hoa bao gồm giải quyết tranh chấp và và tư vấn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Luật công ty và Luật Đầu tư. Bà Hoa đã tham gia vào rất nhiều giao dịch liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, đầu tư, ngân hàng và bất động sản.

Call Now