Bà Nguyễn Thúy Hằng

Chức vụ: Trưởng phòng Nhãn hiệu - Ban Lãnh đạo

Bà Hằng là thành viên của Gintasset, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập Gintasset, bà làm việc tại Phòng pháp chế – Tổng công ty Thép Việt Nam. Bà đại diện cho khách hàng trong và ngoài nước trong các vấn đề liên quan đến IP ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

Bà là thành viên của Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN  (ASEAN IPA), Hiệp hội quốc tế về Bảo hộ Sở hữu trí tuệ (AIPPI), H iệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)

Call Now