Bà Nguyễn Lan Hương

Chức vụ: Trưởng Phòng Sáng chế

Bà Hương tốt nghiệp Đại học Bách khoa và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà cũng đã nhận được những Chứng chỉ từ: Văn phòng sáng chế Nhật Bản, Học viện sở hữu trí tuệ Singapore, ngoài ra bà cũng đã hoàn thành các khóa đào tạo về IP do WIPO, ASEAN IPA và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức.

Lĩnh vực chuyên môn của bà là tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể như: Quyền ưu tiên, tra cứu sáng chế, thủ tục nộp đơn và dự toán chi phí nộp đơn và các vấn đề khác liên quan đến sáng chế, tư vấn các giải pháp và chiến lược cho khách hàng về việc duy trì và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

 

Call Now