Bà Nguyễn Bích Hạnh

Chức vụ: Giám đốc - Ban Lãnh đạo

Bà Hạnh tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của bà là tư vấn về sáng chế và nhãn hiệu. Bà Hạnh đã tư vấn và trực tiếp hỗ trợ các khách hàng ở Việt Nam, Lào, Campuchia và nhiều nước khác thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Bà cũng đã hoàn thành nhiều khóa đào tạo về IP do ASEAN IPA, WIPO và Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức.

Call Now