Gia hạn và duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ

Nhãn hiệu

1.    Giấy ủy quyền do Chủ văn bằng xác lập. Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hoặc hợp pháp hóa lãnh sự (phải có tại thời điểm nộp đơn);
2.    Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (trong trường hợp Chủ văn bằng yêu cầu ghi nhận việc gia hạn trực tiếp vào văn bằng gốc).

Kiểu dáng công nghiệp

1.    Giấy ủy quyền do Chủ văn bằng xác lập. Giấy ủy quyền không cần phải được công chứng chữ ký hoặc hợp pháp hóa lãnh sự (phải có tại thời điểm nộp đơn);
2.    Bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp (trong trường hợp Chủ văn bằng yêu cầu ghi nhận việc gia hạn trực tiếp vào văn bằng gốc).

Bằng độc quyền Sáng chế/ Giải pháp hữu ích 

Thông tin về Sáng chế, gồm Số Bằng độc quyền Sáng chế, chủ sở hữu Bằng độc quyền Sáng chế, ngày ưu tiên, năm duy trì hiệu lực.