Giới thiệu

Công ty Sở hữu Trí tuệ Vàng GINTASSET là một Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ có chức năng tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ. Công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102014504 ngày 19 tháng 10 năm 2004 và theo Quyết định của Cục Sở hữu Trí tuệ số 777/QĐ-PCCS ngày 24 tháng 12 năm 2004 về việc ghi nhận Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN.

GINTASSET
được thành lập bởi các luật sư, kỹ sư, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Thành viên của GINTASSET là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo cơ bản cả trong và ngoài nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

GINTASSET
có quan hệ hợp tác chặt chẽ với hàng trăm Văn phòng luật sư và Công ty sở hữu trí tuệ của hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới. GINTASSET là thành viên của nhiều hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp của Việt Nam và Quốc tế về sở hữu trí tuệ, cụ thể là:
• Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (VIPA)
• Hội Luật gia Việt Nam (VAL)
• Hiệp hội các đại diện Sở hữu công nghiệp Châu Á (APAA)
• Tổ chức các Đại diện sở hữu công nghiệp Quốc tế (INTA)
• Tổ chức Nhãn hiệu Cộng đồng Châu Âu (ECTA)

Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đại diện cho khách hàng Việt Nam và quốc tế trong việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp, vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn cho các doạnh nghiệp về thương hiệu cũng như các vấn đề liên quan đến pháp luật sở hữu trí tuệ, giúp khách hàng đăng ký bản quyền tác giả, xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng: sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp… của Quý khách hàng tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài.

Mục tiêu của Công ty là hỗ trợ đắc lực hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước thông qua việc bảo vệ hiệu quả tài sản trí tuệ của họ ở Việt Nam cũng như trên thế giới, giúp khách hàng có được lợi ích cao nhất từ các quyền sở hữu trí tuệ của họ.