Tài chính – Ngân hàng

Các luật sư của chúng tôi đại diện cho rất nhiều dạng nhà đầu tư, bao gồm cả những quỹ chủ sở hữu tư nhân và những công ty quản lý đầu tư để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các ngân hàng và các tổ chức tài chính tại Việt Nam.

Chúng tôi cung cấp những giải pháp thực tiễn và thiết thực để đạt được những kết quả thương mại thành công cho Qúy khách hàng thông qua dịch vụ Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và tham gia đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vay, tài trợ dự án;
 • Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn về bảo hiểm vốn vay và quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng, tài chính;
 • Tư vấn giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các Cơ quan tài phán như trọng tài và tòa án.
 • Tư vấn pháp lý về chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn;
 • Tư vấn các thủ tục thành lập, tổ chức và các thức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ;
 • Tư vấn pháp lý về các nghiệp vụ chứng khoán như hoạt động môi giới, bảo lãnh, đầu tư chứng khoán,…;
 • Tư vấn pháp lý về các thủ tục liên quan đến hoạt động chào bán, niêm yết, đăng ký, giao dịch chứng khoán, cầm cố chứng khoán tại các sở giao dịch;
 • Tư vấn pháp lý về vấn đề tăng vốn, chào bán cổ phiếu, phát hành riêng lẻ của các doanh nghiệp;
 • Tư vấn và tham gia đàm phán, giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán.
 • Tư vấn pháp lý về Tài sản góp vốn;
 • Tư vấn về chuyển quyền sỡ hữu tài sản góp vốn;
 • Nghiên cứu và định giá tài sản góp vốn;
 • Tư vấn, thực hiện các thủ tục góp vốn;
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn;
 • Tư vấn xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt.