Dịch vụ pháp lý

Các dịch vụ trong lĩnh vực này của chúng tôi gồm:

– Tham gia tranh tụng bào chữa cho các bị can, bị cáo, bảo vệ quyền lợi người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong những vụ án hình sự.

– Tham gia tranh tụng với tư cách là Luật sư hoặc đại diện theo uỷ quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trong các vụ, việc về Sở hữu Trí tuệ, Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hành chính,…

– Đại diện cho khách hàng làm thủ tục thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, cổ phần hoá các loại hình doanh nghiệp, tham gia tố tụng trước Trung tâm Trọng tài thương mại để giải quyết các tranh chấp kinh tế, yêu cầu công nhận và cho thi hành các bản án.

– Đại diện khách hàng khởi kiện, đòi bồi thường thiệt hại với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả nhãn hiệu.

– Đại diện sở hữu trí tuệ, đại diện theo ủy quyền thực hiện các dịch vụ pháp lý khác.

I/Tư vấn pháp luật – Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác :

– T­ư vấn thủ tục, giới thiệu, mua , bán, thuê nhà đất. Bao gồm : Đất ở, đất sản xuất, dịch vụ trong và ngoài khu công nghiệp.

– Tư vấn hoặc đại diện theo uỷ quyền để thực hiện thủ tục thành lập, sáp nhập, giải thể, phá sản đối với : Doanh nghiệp trong nước ; Doanh nghiệp liên doanh; Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.

– Tư vấn, dịch vụ : Lập dự án đầu tư, soạn thảo điều lệ doanh nghiệp. Xây dựng quy chế tài chính, Quy chế dân sự, nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể,…

– Tư vấn thuế : Tư vấn chính sách thuế, thiết lập hồ sơ ban đầu, báo cáo thuế hàng tháng, viết sổ sách kế toán, quyết toán thuế.

– Tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp : Kiểm soát tính pháp lý cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, tạo một hành lang pháp lý an toàn về mặt luật pháp để Doanh nghiệp có thể yên tâm trong việc tìm kiếm, khai thác và triển khai kế hoạch kinh doanh của mình.

– Tư vấn tránh nợ xấu, thu hồi nợ khó đòi.  Thẩm định năng lực đối tác, đàm phán ký kết hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng để giảm thiểu những khoản nợ xấu. Thực hiện các biện pháp khác theo quy định pháp luật để thu hồi những khoản nợ khó đòi.

– Tư vấn, thực hiện dịch vụ : Đăng ký mã vạch sản phẩm.

– Tư vấn, thực hiện dịch vụ về sở hữu trí tuệ : Đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác, …

– Luật sư đại diện : Khi bạn muốn nhưng không có điều kiện để đàm phán với đối tác, làm việc với Toà án, Trọng tài hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác, luật sư có thể đại diện, thay mặt để làm những việc đó.

– Tư vấn thủ tục kết hôn, ly hôn, nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài và các việc bổ trợ tư pháp khác .

– Cung cấp văn bản pháp luật,…

II/ Tư vấn pháp luật dân sự, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch dân sự:

  1. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến các giao dịch và nghĩa vụ dân sự như: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, bảo lãnh…;
  2.  Tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán, tặng, cho, vay mượn tài sản;

Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng thuê, thuê khoán tài sản và các quy định pháp luật liên quan;

  1.  Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển hàng hóa, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm và các quy định pháp luật liên quan;
  2. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền và các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề ủy quyền.
  3. Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;

6. Tư vấn, hỗ trợ pháp lý liên quan đến các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.