Phòng tư vấn pháp lý

Ông Phạm Quang Thuần

Chức vụ:Trưởng phòng tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Thuần đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội.
Trước khi làm việc ở Gintasset, ông đã làm việc tại một số hãng luật danh tiếng tại Hà Nội, Việt Nam. Ông Thuần đã gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, thương mại, công ty, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực pháp luật khác, mà nhờ đó ông Thuần đã tạo dựng được cho mình một nền tảng pháp lý sâu rộng và vững chắc cho sự phát triển chuyên môn của ông Thuần sau này tại Gintasset.
Luật sư Thuần chuyên về lĩnh vực tư vấn pháp lý cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, tranh tụng thương mại, và còn mở rộng ra các lĩnh vực như xây dựng, công nghệ thông tin, quản lý cảng, bảo hiểm, và bất động sản.

Ông Phạm Quang Thuần


Chức vụ:Trưởng phòng tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Thuần đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội. Trước khi làm việc ở Gintasset, ông đã làm việc tại một số hãng luật danh tiếng tại Hà Nội, Việt Nam. Ông Thuần đã gặt hái được nhiều kiến thức...

Ông Nguyễn Trung

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Luật sư Trung tốt nghiệp trường đại học Luật Hà Nội và là thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội. Ông có trên 17 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ,
Lĩnh vực chính mà Luật sư Trung đang hành nghề là thực thi và tranh tụng liên quan đến quyền ở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Ông Nguyễn Trung


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Luật sư Trung tốt nghiệp trường đại học Luật Hà Nội và là thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội. Ông có trên 17 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Lĩnh vực chính mà Luật sư Trung đang hành nghề là thực thi...

Bà Bùi Lệ Hoa

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hoa tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực hành nghề chính của bà Hoa bao gồm giải quyết tranh chấp và và tư vấn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Luật công ty và Luật Đầu tư. Bà Hoa đã tham gia vào rất nhiều giao dịch liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, đầu tư, ngân hàng và bất động sản.

Bà Bùi Lệ Hoa


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hoa tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực hành nghề chính của bà Hoa bao gồm giải quyết tranh chấp và và tư vấn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Luật công ty và Luật Đầu tư. Bà Hoa đã tham gia vào rất nhiều...

Ông Nghiêm Ngọc Tú

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Tú đã có bằng Cử nhân luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội và Đại học Ngọc ngữ Hà Nội. Ông Tú đã được công nhận là luật sư thành viên chính thức của Đoàn Luật sư Hà Nội.

Gần 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chuyên nghiệp, Luật sư Tú đã trợ giúp các công ty trong nước và công ty đa quốc gia trong các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, M&A – mua bán & sáp nhập, chuyển nhượng vốn chủ sở hữu, thương mại.

Khởi nghiệp luật sư tại một số hãng luật danh tiếng tại Việt Nam, ông Tú đã gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, thương mại, công ty, thuế, sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực pháp luật khác, mà nhờ đó ông Tú đã tạo dựng được cho mình một nền tảng pháp lý sâu rộng và vững chắc cho sự phát triển chuyên môn của ông Tú sau này tại Gintasset.

Ông Nghiêm Ngọc Tú


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Tú đã có bằng Cử nhân luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội và Đại học Ngọc ngữ Hà Nội. Ông Tú đã được công nhận là luật sư thành viên chính thức của Đoàn Luật sư Hà Nội. Gần 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp...

Bà Nguyễn Tuyết Lan

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Lan đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các công ty trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia ở các lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại Tòa án và trọng tài thương mại, đại diện khách hàng hòa giải tranh chấp ngoài tòa, tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động và việc làm, các giao dịch thương mại, dân sự, đầu tư, doanh nghiệp, hình sự, huấn luyện pháp luật, v.v.

Bà Nguyễn Tuyết Lan


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Lan đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các công ty trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia ở các lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại Tòa án và trọng tài thương mại, đại...

Bà Lê Tuyền

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Kể từ khi gia nhập Gintasset vào năm 2012 cho đến nay, luật sư Tuyền đã tham gia hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng trong nhiều vụ việc thuộc các lĩnh vực pháp lý khác nhau, bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, thuế, bất động sản, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề kinh doanh thương mại khác.
Bà Tuyền có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan tố tụng và các cơ quan có thẩm quyền khác trong quá trình hỗ trợ khách hàng giải quyết những tranh chấp liên quan.

Bà Lê Tuyền


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Kể từ khi gia nhập Gintasset vào năm 2012 cho đến nay, luật sư Tuyền đã tham gia hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng trong nhiều vụ việc thuộc các lĩnh vực pháp lý khác nhau, bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, thuế,...

Bà Đỗ Bùi Phương Linh

Chức vụ:Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Ms. Linh graduated from Hanoi Law University. She is well qualified to provide legal advice on a wide range of legal issues with her particular areas of expertise being Corporate and Investment Law. She has handled a numbers of transactions related to corporate structuring, mergers and acquisitions, banking and real estate industries.

Bà Đỗ Bùi Phương Linh


Chức vụ:Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Ms. Linh graduated from Hanoi Law University. She is well qualified to provide legal advice on a wide range of legal issues with her particular areas of expertise being Corporate and Investment Law. She has handled a numbers of transactions related to corporate structuring, mergers and acquisitions, banking and real...