Phòng Sáng chế

Bà Nguyễn Lan Hương

Chức vụ:Trưởng Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hương tốt nghiệp Đại học Bách khoa và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà cũng đã nhận được những Chứng chỉ từ: Văn phòng sáng chế Nhật Bản, Học viện sở hữu trí tuệ Singapore, ngoài ra bà cũng đã hoàn thành các khóa đào tạo về IP do WIPO, ASEAN IPA và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức.

Lĩnh vực chuyên môn của bà là tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể như: Quyền ưu tiên, tra cứu sáng chế, thủ tục nộp đơn và dự toán chi phí nộp đơn và các vấn đề khác liên quan đến sáng chế, tư vấn các giải pháp và chiến lược cho khách hàng về việc duy trì và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

 

Bà Nguyễn Lan Hương


Chức vụ:Trưởng Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hương tốt nghiệp Đại học Bách khoa và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà cũng đã nhận được những Chứng chỉ từ: Văn phòng sáng chế Nhật Bản, Học viện sở hữu trí tuệ Singapore, ngoài ra bà cũng đã hoàn thành các khóa đào tạo về IP...

Ông Nguyễn Đình Âu

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Âu đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội.

Ông có trên 20 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Lĩnh vực chính mà ông Âu đang hành nghề là thực thi và tranh tụng liên quan đến quyền ở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Ông Nguyễn Đình Âu


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Âu đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Lĩnh vực chính mà ông Âu đang hành nghề là thực thi và tranh tụng...

Ông Chu Lương Chấn

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Chấn tốt nghiệp Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Ông Chu Lương Chấn


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Chấn tốt nghiệp Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc...

Ông Phan Quang Chung

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Chung tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp

Ông là thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

Ông Phan Quang Chung


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Chung tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu...

Bà Nguyễn Quỳnh Giang

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ms.Giang is a patent executive in the Hanoi office. Combining a strong background in science and technology with extensive experience in all matters related to patent and design prosecution, Giang has worked closely with foreign clients to protect their intellectual property in Vietnam, Laos, Cambodia, and Myanmar.
Giang graduated from the Hanoi National University a BS in Biochemistry, and completed an advanced course on Biotechnology and Intellectual Property offered by WIPO. Before joining GINTASSET, she worked as a QA engineer for a Japanese company in Vietnam.

Bà Nguyễn Quỳnh Giang


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ms.Giang is a patent executive in the Hanoi office. Combining a strong background in science and technology with extensive experience in all matters related to patent and design prosecution, Giang has worked closely with foreign clients to protect their intellectual property in Vietnam, Laos, Cambodia, and Myanmar. Giang graduated from...

Ông Nguyễn Văn Sỹ

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Sỹ tốt nghiệp Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP).

Ông Sỹ chịu trách nhiệm xử lý và theo đuổi đơn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, tra cứu sáng chế, quản lý duy trì hiệu lực bằng sáng chế, gia hạn hiệu lực bằng kiểu dáng công nghiệp. Ông cũng phụ trách bộ phận kiểu dáng và quản lý các vụ việc về kiểu dáng.

Ông Nguyễn Văn Sỹ


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Sỹ tốt nghiệp Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP). Ông Sỹ chịu trách nhiệm xử lý và theo...

Ông Nguyễn Công Nghĩa

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Mr.Nghia graduated from Hanoi University of Technology (Faculty of Electronics and Telecommunications).

Prior to joining GINTASSET, he was an associate of Hanoi Telecom Services Company. Nghia is well experienced in preparation and prosecution of patent applications in the field of computers, information technology, electronics, robotics.

Ông Nguyễn Công Nghĩa


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Mr.Nghia graduated from Hanoi University of Technology (Faculty of Electronics and Telecommunications). Prior to joining GINTASSET, he was an associate of Hanoi Telecom Services Company. Nghia is well experienced in preparation and prosecution of patent applications in the field of computers, information technology, electronics, robotics.

Bà Lê Thị Minh Khanh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ms. Khanh graduated from Hanoi University of Technology (Chemical Technology Faculty). She was also awarded her Certificate of Intellectual Property by the National Office of Industrial Property of Vietnam.

Her practice emphasis is on the areas of patents including preparation and prosecution of patent applications, representing clients in patent opposition and cancellation proceedings, and provision of advice on strategies for maintenance and protection of intellectual property subject matters.

Bà Lê Thị Minh Khanh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ms. Khanh graduated from Hanoi University of Technology (Chemical Technology Faculty). She was also awarded her Certificate of Intellectual Property by the National Office of Industrial Property of Vietnam. Her practice emphasis is on the areas of patents including preparation and prosecution of patent applications, representing clients in patent opposition...

Bà Nguyễn Cẩm Thúy

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ms. Thuy graduated from Hanoi National University and she has a Bachelor of Law in Administration – Law University of Ho Chi Minh City.
Her main task covers patent prosecution, consultant and translation of patent from English into Vietnamese in Medical, Pharmaceutical, Biological and Chemical fields and preparation of necessary documents for responding to office actions

Bà Nguyễn Cẩm Thúy


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ms. Thuy graduated from Hanoi National University and she has a Bachelor of Law in Administration – Law University of Ho Chi Minh City. Her main task covers patent prosecution, consultant and translation of patent from English into Vietnamese in Medical, Pharmaceutical, Biological and Chemical fields and preparation of necessary...

Bà Bùi Lệ Hằng

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ms.Hang graduated from Hanoi University of Science and Technology and she has a Certificate in Intellectual Property issued by Ho Chi Minh City University of Law and National Office of Intellectual Property of Vietnam.
Hang has got valuable knowledge and experience in technical science and technology, especially as consumer electronic products.
Her main tasks in Gintasset now cover assisting in translation, advice and preparation of necessary documents for filing, and handling patent prosecution.

Bà Bùi Lệ Hằng


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ms.Hang graduated from Hanoi University of Science and Technology and she has a Certificate in Intellectual Property issued by Ho Chi Minh City University of Law and National Office of Intellectual Property of Vietnam. Hang has got valuable knowledge and experience in technical science and technology, especially as consumer electronic...

Ông Nguyễn Văn Dương

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Dương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Ông có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và hỗ trợ Luật sư sáng chế trong quá trình thúc đẩy đơn sáng chế và phản đối việc cấp bằng sáng chế.

Ông Nguyễn Văn Dương


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Dương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Ông có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và hỗ trợ Luật sư sáng chế trong quá trình thúc đẩy đơn sáng chế và phản đối việc...

Bà Lê Hương Sơn

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bà phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Bà là thành viên của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA).

Bà Lê Hương Sơn


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các...

Bà Nguyễn Thị Thơm

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Thơm tốt nghiệp Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

Bà có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị và truy tố các đơn xin cấp bằng sáng chế. Công việc chính của bà là dịch thuật tài liệu sáng chế, hỗ trợ quá trình chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Bà Nguyễn Thị Thơm


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Thơm tốt nghiệp Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội. Bà có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị và truy tố các đơn xin cấp bằng sáng chế. Công việc chính của bà là dịch thuật tài liệu sáng chế, hỗ trợ quá...

Ông Nguyễn Văn Tới

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Tới tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông có nhiều kiến thức thực tế trong lĩnh vực hóa học và điện tử.

Ông phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Ông Nguyễn Văn Tới


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Tới tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có nhiều kiến thức thực tế trong lĩnh vực hóa học và điện tử. Ông phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả...

Bà Trần Thị Thịnh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Thịnh tốt nghiệp trường Đại học Luật và Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

Bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế và kiểu dáng. Với vị trí Chuyên viên Sáng chế và Biên dịch viên Sáng chế, bà có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cho việc nộp đơn sáng chế và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Bà Trần Thị Thịnh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Thịnh tốt nghiệp trường Đại học Luật và Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội. Bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế và kiểu dáng. Với vị trí Chuyên viên Sáng chế và Biên dịch viên Sáng chế, bà có trách nhiệm chuẩn bị tài...

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học kĩ thuật và Công nghệ, đặc biệt là kiến thức về các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Công việc chính của ông tại Gintasset là chuẩn bị tài liệu cho việc nộp đơn sáng chế và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Ông Đỗ Minh Tuấn


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học kĩ...

Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Công việc chính của bà là dịch các Đơn sáng chế từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong những lĩnh vực khác nhau như: Y học và Hóa học và hỗ trợ quá trình chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Công việc chính của bà là dịch các Đơn sáng chế từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong những lĩnh vực khác nhau như: Y học và Hóa học và hỗ trợ quá trình...

Bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Xuân tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức.

Bà làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Bà Nguyễn Thị Anh Xuân


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Xuân tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức. Bà làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng...

Bà Tô Thị Tố Uyên

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Uyên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Luật Hà Nội.

Là một chuyên gia tư vấn và đăng ký cấp bằng sáng chế, bà Uyên đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tư vấn luật Sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế bao gồm các khía cạnh khác nhau của luật sáng chế nói chung, đặc biệt trong các lĩnh vực như dự thảo sáng chế, kháng cáo, duy trì hiệu lực, thương mại hóa, tra cứu tình trạng kỹ thuật, tra cứu khả năng tự do thương mại, cung cấp các tư vấn pháp lý trong việc xử lý các xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và các vấn đề sáng chế liên quan nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực dược lý, khoa học, kỹ thuật hóa, công nghệ sinh học và hóa sinh.

Bà Tô Thị Tố Uyên


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Uyên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Luật Hà Nội. Là một chuyên gia tư vấn và đăng ký cấp bằng sáng chế, bà Uyên đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tư vấn luật Sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế...

Ông Lưu Văn Hải

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý và sở hữu trí tuệ.
Ông cũng đã hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư tại Hà Nội, khoá học về Chương trình đào tạo Pháp luật và nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và khóa đào tạo về viết bản mô tả sáng chế.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, soạn thảo bản mô tả và xử lý đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Ông Lưu Văn Hải


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý và sở hữu trí tuệ. Ông cũng đã hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư tại Hà Nội, khoá học về Chương trình đào tạo...

Bà Nguyễn Thanh Hằng

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hằng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội (chuyên ngành Công nghệ sinh học), Bà cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP), bà có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, soạn thảo bản mô tả và xử lý đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Bà Nguyễn Thanh Hằng


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hằng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội (chuyên ngành Công nghệ sinh học), Bà cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP), bà có nhiều kinh nghiệm trong việc...

Bà Lê Thị Xuân Yến

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Yến tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bà phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Bà Lê Thị Xuân Yến


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Yến tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội. Bà phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong...