Phòng Nhãn hiệu

Bà Phạm Thị Quỳnh Anh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Quỳnh Anh tốt nghiệp từ trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Chị là chuyên gia về Sở hữu trí tuệ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, chuyên môn chính của chị là tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.

Chị là thành viên của Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bà Phạm Thị Quỳnh Anh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Quỳnh Anh tốt nghiệp từ trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Chị là chuyên gia về Sở hữu trí tuệ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, chuyên môn chính của chị là tra cứu, đăng ký bảo...

Ông Đỗ Chí Bình

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bình tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội. Trước khi gia nhập WINCO, ông đã làm việc vài năm trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Ông Bình là chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm về Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực Nhãn hiệu.

Ông cũng có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong các công việc về khiếu nại, giải quyết tranh chấp về quyền Sở hữu trí tuệ.

Ông Đỗ Chí Bình


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bình tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội. Trước khi gia nhập WINCO, ông đã làm việc vài năm trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Ông Bình là chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm về Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực Nhãn hiệu. Ông cũng...

Bà Nguyễn Hoàng Oanh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Oanh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và Đại học ngoại ngữ Hà Nội,  là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, chuyên môn chính của bà Hà là các công việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn.

Bà Nguyễn Hoàng Oanh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Oanh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và Đại học ngoại ngữ Hà Nội,  là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, chuyên môn chính của bà Hà là các công việc đăng ký bảo hộ nhãn...

Ông Cao Minh Công

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Cao Minh Công là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm xử lý các công việc: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Ông Cao Minh Công


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Cao Minh Công là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm xử lý các công việc: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả tại Việt...

Bà Trịnh Thị Phượng

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Trịnh Thị Phượng là thành viên của Gintasset từ năm 2014. Bà tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khiếu nại, phản đối.

Bà Trịnh Thị Phượng


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Trịnh Thị Phượng là thành viên của Gintasset từ năm 2014. Bà tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khiếu nại,...

Bà Mai Thị Dung

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Dung tốt nghiệp từ trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và khóa đào tạo về IP của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bà có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bà Mai Thị Dung


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Dung tốt nghiệp từ trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và khóa đào tạo về IP của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bà có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu...

Bà Nguyễn Thùy Duyên

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà tốt nghiệp trường Đại học luật Hà Nội và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bà Duyên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn gồm: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối.

Bà là thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA).

Bà Nguyễn Thùy Duyên


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà tốt nghiệp trường Đại học luật Hà Nội và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bà Duyên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn gồm: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển...

Ông Nguyễn Vũ Anh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Anh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội.

Ông có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Vũ Anh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Anh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội. Ông có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Thanh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Thanh tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bà là thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA).

Bà Trần Thị Thanh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Thanh tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam. Bà là thành viên...

Bà An Thị Mai Loan

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Loan tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, khoa Tiếng Anh và khóa đào tạo về IP của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bà có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối.

Bà An Thị Mai Loan


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Loan tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, khoa Tiếng Anh và khóa đào tạo về IP của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bà có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn...

Bà Đinh Ngọc Mai

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Ms. Mai has more than 4-year experience in Copyright and Trademark matters in Vietnam, especially, in Searching and Registration of Trademarks, Licensing and Assignment, Renewal and Amendment of Trademark registration, Appeal and Opposition. She graduated from Hanoi University of Foreign Languages and she was also awarded her Certificate of Intellectual Property by the National Office of Industrial Property of Vietnam.

Bà Đinh Ngọc Mai


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Ms. Mai has more than 4-year experience in Copyright and Trademark matters in Vietnam, especially, in Searching and Registration of Trademarks, Licensing and Assignment, Renewal and Amendment of Trademark registration, Appeal and Opposition. She graduated from Hanoi University of Foreign Languages and she was also awarded her Certificate of Intellectual...