Ban Lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Lợi

Chức vụ:Tổng Giám đốc
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Lợi là Tổng giám đốc của Gintasset, tốt nghiệp Trường Đại Học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập Gintasset vào tháng 9 năm 2013, Luật sư Lợi có hơn 30 năm làm thẩm phán tại Tòa án Nhân dân.
Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xét xử các vụ án vi phạm về sở hữu trí tuệ, dân sự và kinh tế.
Ngoài ra, ông còn tham gia đào tạo, giảng dạy cho các hội thảo của một số Bộ, Ngành và các trường Đại học trong cả nước.
Ông là thành viên Hội Luật gia Việt Nam (VAL), Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội các luật sư Sáng chế Châu á (APAA), Hiệp hội Quốc tế về Bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ (AIPPI).

Ông Nguyễn Văn Lợi


Chức vụ:Tổng Giám đốc
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Lợi là Tổng giám đốc của Gintasset, tốt nghiệp Trường Đại Học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập Gintasset vào tháng 9 năm 2013, Luật sư Lợi có hơn 30 năm làm thẩm phán tại Tòa án Nhân dân. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xét...

Ông Phạm Quang Thuần

Chức vụ:Trưởng phòng tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Thuần đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội.
Trước khi làm việc ở Gintasset, ông đã làm việc tại một số hãng luật danh tiếng tại Hà Nội, Việt Nam. Ông Thuần đã gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, thương mại, công ty, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực pháp luật khác, mà nhờ đó ông Thuần đã tạo dựng được cho mình một nền tảng pháp lý sâu rộng và vững chắc cho sự phát triển chuyên môn của ông Thuần sau này tại Gintasset.
Luật sư Thuần chuyên về lĩnh vực tư vấn pháp lý cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, tranh tụng thương mại, và còn mở rộng ra các lĩnh vực như xây dựng, công nghệ thông tin, quản lý cảng, bảo hiểm, và bất động sản.

Ông Phạm Quang Thuần


Chức vụ:Trưởng phòng tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Thuần đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội. Trước khi làm việc ở Gintasset, ông đã làm việc tại một số hãng luật danh tiếng tại Hà Nội, Việt Nam. Ông Thuần đã gặt hái được nhiều kiến thức...

Bà Nguyễn Bích Hạnh

Chức vụ:Giám đốc - Ban Lãnh đạo
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hạnh tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của bà là tư vấn về sáng chế và nhãn hiệu. Bà Hạnh đã tư vấn và trực tiếp hỗ trợ các khách hàng ở Việt Nam, Lào, Campuchia và nhiều nước khác thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Bà cũng đã hoàn thành nhiều khóa đào tạo về IP do ASEAN IPA, WIPO và Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức.

Bà Nguyễn Bích Hạnh


Chức vụ:Giám đốc - Ban Lãnh đạo
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hạnh tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của bà là tư vấn về sáng chế và nhãn hiệu. Bà Hạnh đã tư vấn và trực tiếp hỗ trợ các khách hàng ở Việt Nam, Lào,...

Ông Lê Đông Bộ

Chức vụ:Phó Giám đốc - Ban Lãnh đạo
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Bộ là một trong những thành viên sáng lập của GINTASSET. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của ông là các vấn đề về sáng chế và sở hữu trí tuệ như dịch thuật, chuẩn bị và truy tố trong các vụ việc về sáng chế trong lĩnh vực điện tử, công nghệ máy tính, công nghệ sinh học và công nghệ hóa học và tư vấn về các chiến lược để duy trì và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ .

Ông Lê Đông Bộ


Chức vụ:Phó Giám đốc - Ban Lãnh đạo
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Bộ là một trong những thành viên sáng lập của GINTASSET. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của ông là các vấn đề về sáng chế và sở hữu trí tuệ như dịch thuật, chuẩn bị và truy tố trong các vụ việc...

Bà Nguyễn Thúy Hằng

Chức vụ:Trưởng phòng Nhãn hiệu - Ban Lãnh đạo
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hằng là thành viên của Gintasset, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập Gintasset, bà làm việc tại Phòng pháp chế – Tổng công ty Thép Việt Nam. Bà đại diện cho khách hàng trong và ngoài nước trong các vấn đề liên quan đến IP ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

Bà là thành viên của Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN  (ASEAN IPA), Hiệp hội quốc tế về Bảo hộ Sở hữu trí tuệ (AIPPI), H iệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)

Bà Nguyễn Thúy Hằng


Chức vụ:Trưởng phòng Nhãn hiệu - Ban Lãnh đạo
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hằng là thành viên của Gintasset, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập Gintasset, bà làm việc tại Phòng pháp chế – Tổng công ty Thép Việt Nam. Bà đại diện cho khách hàng trong và ngoài nước...