Cơ cấu tổ chức

Ông Nguyễn Văn Lợi

Chức vụ:Tổng Giám đốc
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Lợi là Tổng giám đốc của Gintasset, tốt nghiệp Trường Đại Học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập Gintasset vào tháng 9 năm 2013, Luật sư Lợi có hơn 30 năm làm thẩm phán tại Tòa án Nhân dân.
Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xét xử các vụ án vi phạm về sở hữu trí tuệ, dân sự và kinh tế.
Ngoài ra, ông còn tham gia đào tạo, giảng dạy cho các hội thảo của một số Bộ, Ngành và các trường Đại học trong cả nước.
Ông là thành viên Hội Luật gia Việt Nam (VAL), Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Hiệp hội các luật sư Sáng chế Châu á (APAA), Hiệp hội Quốc tế về Bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ (AIPPI).

Ông Nguyễn Văn Lợi


Chức vụ:Tổng Giám đốc
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Lợi là Tổng giám đốc của Gintasset, tốt nghiệp Trường Đại Học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập Gintasset vào tháng 9 năm 2013, Luật sư Lợi có hơn 30 năm làm thẩm phán tại Tòa án Nhân dân. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xét...

Ông Phạm Quang Thuần

Chức vụ:Trưởng phòng tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Thuần đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội.
Trước khi làm việc ở Gintasset, ông đã làm việc tại một số hãng luật danh tiếng tại Hà Nội, Việt Nam. Ông Thuần đã gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, thương mại, công ty, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực pháp luật khác, mà nhờ đó ông Thuần đã tạo dựng được cho mình một nền tảng pháp lý sâu rộng và vững chắc cho sự phát triển chuyên môn của ông Thuần sau này tại Gintasset.
Luật sư Thuần chuyên về lĩnh vực tư vấn pháp lý cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, tranh tụng thương mại, và còn mở rộng ra các lĩnh vực như xây dựng, công nghệ thông tin, quản lý cảng, bảo hiểm, và bất động sản.

Ông Phạm Quang Thuần


Chức vụ:Trưởng phòng tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Thuần đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội. Trước khi làm việc ở Gintasset, ông đã làm việc tại một số hãng luật danh tiếng tại Hà Nội, Việt Nam. Ông Thuần đã gặt hái được nhiều kiến thức...

Bà Nguyễn Bích Hạnh

Chức vụ:Giám đốc - Ban Lãnh đạo
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hạnh tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của bà là tư vấn về sáng chế và nhãn hiệu. Bà Hạnh đã tư vấn và trực tiếp hỗ trợ các khách hàng ở Việt Nam, Lào, Campuchia và nhiều nước khác thực hiện việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp. Bà cũng đã hoàn thành nhiều khóa đào tạo về IP do ASEAN IPA, WIPO và Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức.

Bà Nguyễn Bích Hạnh


Chức vụ:Giám đốc - Ban Lãnh đạo
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hạnh tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của bà là tư vấn về sáng chế và nhãn hiệu. Bà Hạnh đã tư vấn và trực tiếp hỗ trợ các khách hàng ở Việt Nam, Lào,...

Ông Lê Đông Bộ

Chức vụ:Phó Giám đốc - Ban Lãnh đạo
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Bộ là một trong những thành viên sáng lập của GINTASSET. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của ông là các vấn đề về sáng chế và sở hữu trí tuệ như dịch thuật, chuẩn bị và truy tố trong các vụ việc về sáng chế trong lĩnh vực điện tử, công nghệ máy tính, công nghệ sinh học và công nghệ hóa học và tư vấn về các chiến lược để duy trì và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ .

Ông Lê Đông Bộ


Chức vụ:Phó Giám đốc - Ban Lãnh đạo
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Bộ là một trong những thành viên sáng lập của GINTASSET. Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của ông là các vấn đề về sáng chế và sở hữu trí tuệ như dịch thuật, chuẩn bị và truy tố trong các vụ việc...

Bà Nguyễn Thúy Hằng

Chức vụ:Trưởng phòng Nhãn hiệu - Ban Lãnh đạo
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hằng là thành viên của Gintasset, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập Gintasset, bà làm việc tại Phòng pháp chế – Tổng công ty Thép Việt Nam. Bà đại diện cho khách hàng trong và ngoài nước trong các vấn đề liên quan đến IP ở Việt Nam và các nước trong khu vực.

Bà là thành viên của Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN  (ASEAN IPA), Hiệp hội quốc tế về Bảo hộ Sở hữu trí tuệ (AIPPI), H iệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA)

Bà Nguyễn Thúy Hằng


Chức vụ:Trưởng phòng Nhãn hiệu - Ban Lãnh đạo
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hằng là thành viên của Gintasset, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Trước khi gia nhập Gintasset, bà làm việc tại Phòng pháp chế – Tổng công ty Thép Việt Nam. Bà đại diện cho khách hàng trong và ngoài nước...

Ông Phạm Quang Thuần

Chức vụ:Trưởng phòng tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Thuần đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội.
Trước khi làm việc ở Gintasset, ông đã làm việc tại một số hãng luật danh tiếng tại Hà Nội, Việt Nam. Ông Thuần đã gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, thương mại, công ty, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực pháp luật khác, mà nhờ đó ông Thuần đã tạo dựng được cho mình một nền tảng pháp lý sâu rộng và vững chắc cho sự phát triển chuyên môn của ông Thuần sau này tại Gintasset.
Luật sư Thuần chuyên về lĩnh vực tư vấn pháp lý cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, tranh tụng thương mại, và còn mở rộng ra các lĩnh vực như xây dựng, công nghệ thông tin, quản lý cảng, bảo hiểm, và bất động sản.

Ông Phạm Quang Thuần


Chức vụ:Trưởng phòng tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Thuần đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội. Trước khi làm việc ở Gintasset, ông đã làm việc tại một số hãng luật danh tiếng tại Hà Nội, Việt Nam. Ông Thuần đã gặt hái được nhiều kiến thức...

Ông Nguyễn Trung

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Luật sư Trung tốt nghiệp trường đại học Luật Hà Nội và là thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội. Ông có trên 17 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ,
Lĩnh vực chính mà Luật sư Trung đang hành nghề là thực thi và tranh tụng liên quan đến quyền ở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Ông Nguyễn Trung


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Luật sư Trung tốt nghiệp trường đại học Luật Hà Nội và là thành viên của Đoàn luật sư Hà Nội. Ông có trên 17 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Lĩnh vực chính mà Luật sư Trung đang hành nghề là thực thi...

Bà Bùi Lệ Hoa

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hoa tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực hành nghề chính của bà Hoa bao gồm giải quyết tranh chấp và và tư vấn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Luật công ty và Luật Đầu tư. Bà Hoa đã tham gia vào rất nhiều giao dịch liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, đầu tư, ngân hàng và bất động sản.

Bà Bùi Lệ Hoa


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hoa tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội. Lĩnh vực hành nghề chính của bà Hoa bao gồm giải quyết tranh chấp và và tư vấn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Luật công ty và Luật Đầu tư. Bà Hoa đã tham gia vào rất nhiều...

Ông Nghiêm Ngọc Tú

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Tú đã có bằng Cử nhân luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội và Đại học Ngọc ngữ Hà Nội. Ông Tú đã được công nhận là luật sư thành viên chính thức của Đoàn Luật sư Hà Nội.

Gần 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý chuyên nghiệp, Luật sư Tú đã trợ giúp các công ty trong nước và công ty đa quốc gia trong các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, M&A – mua bán & sáp nhập, chuyển nhượng vốn chủ sở hữu, thương mại.

Khởi nghiệp luật sư tại một số hãng luật danh tiếng tại Việt Nam, ông Tú đã gặt hái được nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật về đầu tư, thương mại, công ty, thuế, sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực pháp luật khác, mà nhờ đó ông Tú đã tạo dựng được cho mình một nền tảng pháp lý sâu rộng và vững chắc cho sự phát triển chuyên môn của ông Tú sau này tại Gintasset.

Ông Nghiêm Ngọc Tú


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Tú đã có bằng Cử nhân luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội và Đại học Ngọc ngữ Hà Nội. Ông Tú đã được công nhận là luật sư thành viên chính thức của Đoàn Luật sư Hà Nội. Gần 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp...

Bà Nguyễn Tuyết Lan

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Lan đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các công ty trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia ở các lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại Tòa án và trọng tài thương mại, đại diện khách hàng hòa giải tranh chấp ngoài tòa, tư vấn và giải quyết các vấn đề về lao động và việc làm, các giao dịch thương mại, dân sự, đầu tư, doanh nghiệp, hình sự, huấn luyện pháp luật, v.v.

Bà Nguyễn Tuyết Lan


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Lan đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật, cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các công ty trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia ở các lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại Tòa án và trọng tài thương mại, đại...

Bà Nguyễn Lan Hương

Chức vụ:Trưởng Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hương tốt nghiệp Đại học Bách khoa và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà cũng đã nhận được những Chứng chỉ từ: Văn phòng sáng chế Nhật Bản, Học viện sở hữu trí tuệ Singapore, ngoài ra bà cũng đã hoàn thành các khóa đào tạo về IP do WIPO, ASEAN IPA và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức.

Lĩnh vực chuyên môn của bà là tư vấn pháp lý về các vấn đề cụ thể như: Quyền ưu tiên, tra cứu sáng chế, thủ tục nộp đơn và dự toán chi phí nộp đơn và các vấn đề khác liên quan đến sáng chế, tư vấn các giải pháp và chiến lược cho khách hàng về việc duy trì và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

 

Bà Nguyễn Lan Hương


Chức vụ:Trưởng Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hương tốt nghiệp Đại học Bách khoa và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà cũng đã nhận được những Chứng chỉ từ: Văn phòng sáng chế Nhật Bản, Học viện sở hữu trí tuệ Singapore, ngoài ra bà cũng đã hoàn thành các khóa đào tạo về IP...

Bà Phạm Thị Quỳnh Anh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Quỳnh Anh tốt nghiệp từ trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Chị là chuyên gia về Sở hữu trí tuệ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, chuyên môn chính của chị là tra cứu, đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối.

Chị là thành viên của Hiệp hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bà Phạm Thị Quỳnh Anh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Quỳnh Anh tốt nghiệp từ trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Chị là chuyên gia về Sở hữu trí tuệ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, chuyên môn chính của chị là tra cứu, đăng ký bảo...

Ông Đỗ Chí Bình

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bình tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội. Trước khi gia nhập WINCO, ông đã làm việc vài năm trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

Ông Bình là chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm về Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực Nhãn hiệu.

Ông cũng có nhiều kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong các công việc về khiếu nại, giải quyết tranh chấp về quyền Sở hữu trí tuệ.

Ông Đỗ Chí Bình


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bình tốt nghiệp Đại học luật Hà Nội. Trước khi gia nhập WINCO, ông đã làm việc vài năm trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Ông Bình là chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm về Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong lĩnh vực Nhãn hiệu. Ông cũng...

Bà Nguyễn Hoàng Oanh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Oanh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và Đại học ngoại ngữ Hà Nội,  là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, chuyên môn chính của bà Hà là các công việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn.

Bà Nguyễn Hoàng Oanh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Oanh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và Đại học ngoại ngữ Hà Nội,  là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, chuyên môn chính của bà Hà là các công việc đăng ký bảo hộ nhãn...

Ông Cao Minh Công

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Cao Minh Công là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm xử lý các công việc: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Ông Cao Minh Công


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Cao Minh Công là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm xử lý các công việc: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu và Bản quyền tác giả tại Việt...

Bà Trịnh Thị Phượng

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Trịnh Thị Phượng là thành viên của Gintasset từ năm 2014. Bà tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khiếu nại, phản đối.

Bà Trịnh Thị Phượng


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Trịnh Thị Phượng là thành viên của Gintasset từ năm 2014. Bà tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, khiếu nại,...

Bà Mai Thị Dung

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Dung tốt nghiệp từ trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và khóa đào tạo về IP của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bà có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bà Mai Thị Dung


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Dung tốt nghiệp từ trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và khóa đào tạo về IP của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bà có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu...

Bà Nguyễn Thùy Duyên

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà tốt nghiệp trường Đại học luật Hà Nội và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Bà Duyên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn gồm: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối.

Bà là thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA).

Bà Nguyễn Thùy Duyên


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà tốt nghiệp trường Đại học luật Hà Nội và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Bà Duyên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam, công việc chuyên môn gồm: tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển...

Ông Nguyễn Vũ Anh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Anh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội.

Ông có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Vũ Anh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Anh tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội. Ông có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bà Trần Thị Thanh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Thanh tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam.

Bà là thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA).

Bà Trần Thị Thanh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Thanh tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội, có kinh nghiệm trong các công việc như: tra cứu, đăng ký bảo hộ, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại và phản đối trong lĩnh vực Nhãn hiệu tại Việt Nam. Bà là thành viên...

Bà An Thị Mai Loan

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Loan tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, khoa Tiếng Anh và khóa đào tạo về IP của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Bà có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar, đặc biệt là các công việc tra cứu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, li-xăng và chuyển nhượng, sửa đổi và gia hạn, khiếu nại, phản đối.

Bà An Thị Mai Loan


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Loan tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, khoa Tiếng Anh và khóa đào tạo về IP của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Bà có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bản quyền tác giả và Nhãn...

Ông Nguyễn Đình Âu

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Âu đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội.

Ông có trên 20 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Lĩnh vực chính mà ông Âu đang hành nghề là thực thi và tranh tụng liên quan đến quyền ở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Ông Nguyễn Đình Âu


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Âu đã có bằng Cử nhân luật và Cao học luật tại Trường Đại Học luật Hà Nội. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm hành nghề trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Lĩnh vực chính mà ông Âu đang hành nghề là thực thi và tranh tụng...

Ông Chu Lương Chấn

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Chấn tốt nghiệp Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Ông Chu Lương Chấn


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Chấn tốt nghiệp Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc...

Ông Phan Quang Chung

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Chung tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp

Ông là thành viên của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)

Ông Phan Quang Chung


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Chung tốt nghiệp khoa Chế tạo máy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng có bằng Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Ông phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu...

Bà Nguyễn Quỳnh Giang

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ms.Giang is a patent executive in the Hanoi office. Combining a strong background in science and technology with extensive experience in all matters related to patent and design prosecution, Giang has worked closely with foreign clients to protect their intellectual property in Vietnam, Laos, Cambodia, and Myanmar.
Giang graduated from the Hanoi National University a BS in Biochemistry, and completed an advanced course on Biotechnology and Intellectual Property offered by WIPO. Before joining GINTASSET, she worked as a QA engineer for a Japanese company in Vietnam.

Bà Nguyễn Quỳnh Giang


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ms.Giang is a patent executive in the Hanoi office. Combining a strong background in science and technology with extensive experience in all matters related to patent and design prosecution, Giang has worked closely with foreign clients to protect their intellectual property in Vietnam, Laos, Cambodia, and Myanmar. Giang graduated from...

Ông Nguyễn Văn Sỹ

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Sỹ tốt nghiệp Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP).

Ông Sỹ chịu trách nhiệm xử lý và theo đuổi đơn sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, tra cứu sáng chế, quản lý duy trì hiệu lực bằng sáng chế, gia hạn hiệu lực bằng kiểu dáng công nghiệp. Ông cũng phụ trách bộ phận kiểu dáng và quản lý các vụ việc về kiểu dáng.

Ông Nguyễn Văn Sỹ


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Sỹ tốt nghiệp Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP). Ông Sỹ chịu trách nhiệm xử lý và theo...

Ông Nguyễn Công Nghĩa

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Mr.Nghia graduated from Hanoi University of Technology (Faculty of Electronics and Telecommunications).

Prior to joining GINTASSET, he was an associate of Hanoi Telecom Services Company. Nghia is well experienced in preparation and prosecution of patent applications in the field of computers, information technology, electronics, robotics.

Ông Nguyễn Công Nghĩa


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Mr.Nghia graduated from Hanoi University of Technology (Faculty of Electronics and Telecommunications). Prior to joining GINTASSET, he was an associate of Hanoi Telecom Services Company. Nghia is well experienced in preparation and prosecution of patent applications in the field of computers, information technology, electronics, robotics.

Bà Lê Thị Minh Khanh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ms. Khanh graduated from Hanoi University of Technology (Chemical Technology Faculty). She was also awarded her Certificate of Intellectual Property by the National Office of Industrial Property of Vietnam.

Her practice emphasis is on the areas of patents including preparation and prosecution of patent applications, representing clients in patent opposition and cancellation proceedings, and provision of advice on strategies for maintenance and protection of intellectual property subject matters.

Bà Lê Thị Minh Khanh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ms. Khanh graduated from Hanoi University of Technology (Chemical Technology Faculty). She was also awarded her Certificate of Intellectual Property by the National Office of Industrial Property of Vietnam. Her practice emphasis is on the areas of patents including preparation and prosecution of patent applications, representing clients in patent opposition...

Bà Nguyễn Cẩm Thúy

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ms. Thuy graduated from Hanoi National University and she has a Bachelor of Law in Administration – Law University of Ho Chi Minh City.
Her main task covers patent prosecution, consultant and translation of patent from English into Vietnamese in Medical, Pharmaceutical, Biological and Chemical fields and preparation of necessary documents for responding to office actions

Bà Nguyễn Cẩm Thúy


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ms. Thuy graduated from Hanoi National University and she has a Bachelor of Law in Administration – Law University of Ho Chi Minh City. Her main task covers patent prosecution, consultant and translation of patent from English into Vietnamese in Medical, Pharmaceutical, Biological and Chemical fields and preparation of necessary...

Bà Bùi Lệ Hằng

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ms.Hang graduated from Hanoi University of Science and Technology and she has a Certificate in Intellectual Property issued by Ho Chi Minh City University of Law and National Office of Intellectual Property of Vietnam.
Hang has got valuable knowledge and experience in technical science and technology, especially as consumer electronic products.
Her main tasks in Gintasset now cover assisting in translation, advice and preparation of necessary documents for filing, and handling patent prosecution.

Bà Bùi Lệ Hằng


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ms.Hang graduated from Hanoi University of Science and Technology and she has a Certificate in Intellectual Property issued by Ho Chi Minh City University of Law and National Office of Intellectual Property of Vietnam. Hang has got valuable knowledge and experience in technical science and technology, especially as consumer electronic...

Ông Nguyễn Văn Dương

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Dương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Ông có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và hỗ trợ Luật sư sáng chế trong quá trình thúc đẩy đơn sáng chế và phản đối việc cấp bằng sáng chế.

Ông Nguyễn Văn Dương


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Dương tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Ông có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn và hỗ trợ Luật sư sáng chế trong quá trình thúc đẩy đơn sáng chế và phản đối việc...

Bà Lê Hương Sơn

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bà phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Bà là thành viên của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA).

Bà Lê Hương Sơn


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các...

Bà Nguyễn Thị Thơm

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Thơm tốt nghiệp Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

Bà có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị và truy tố các đơn xin cấp bằng sáng chế. Công việc chính của bà là dịch thuật tài liệu sáng chế, hỗ trợ quá trình chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Bà Nguyễn Thị Thơm


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Thơm tốt nghiệp Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội. Bà có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực dịch thuật, chuẩn bị và truy tố các đơn xin cấp bằng sáng chế. Công việc chính của bà là dịch thuật tài liệu sáng chế, hỗ trợ quá...

Ông Nguyễn Văn Tới

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông Tới tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông có nhiều kiến thức thực tế trong lĩnh vực hóa học và điện tử.

Ông phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả sáng chế, tư vấn và trả lời các công văn thiếu sót, xử lý khiếu nại các thông báo từ chối từ Cục Sở hữu trí tuệ.

Ông Nguyễn Văn Tới


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông Tới tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông có nhiều kiến thức thực tế trong lĩnh vực hóa học và điện tử. Ông phụ trách các công việc bao gồm: theo đuổi đơn, tư vấn theo đuổi đơn sáng chế và soạn thảo bản mô tả...

Bà Trần Thị Thịnh

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Thịnh tốt nghiệp trường Đại học Luật và Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.

Bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế và kiểu dáng. Với vị trí Chuyên viên Sáng chế và Biên dịch viên Sáng chế, bà có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cho việc nộp đơn sáng chế và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Bà Trần Thị Thịnh


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Thịnh tốt nghiệp trường Đại học Luật và Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội. Bà có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng chế và kiểu dáng. Với vị trí Chuyên viên Sáng chế và Biên dịch viên Sáng chế, bà có trách nhiệm chuẩn bị tài...

Ông Đỗ Minh Tuấn

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học kĩ thuật và Công nghệ, đặc biệt là kiến thức về các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Công việc chính của ông tại Gintasset là chuẩn bị tài liệu cho việc nộp đơn sáng chế và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Ông Đỗ Minh Tuấn


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông tốt nghiệp trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Luật Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Khoa học kĩ...

Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Công việc chính của bà là dịch các Đơn sáng chế từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong những lĩnh vực khác nhau như: Y học và Hóa học và hỗ trợ quá trình chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà tốt nghiệp trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Công việc chính của bà là dịch các Đơn sáng chế từ tiếng Anh sang tiếng Việt trong những lĩnh vực khác nhau như: Y học và Hóa học và hỗ trợ quá trình...

Bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Xuân tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức.

Bà làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng chế. Công việc chính của bà hiện tại là dịch thuật, chuẩn bị tài liệu cần thiết cho công việc nộp đơn và hỗ trợ quá trình theo đuổi đơn sáng chế.

Bà Nguyễn Thị Anh Xuân


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Xuân tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư Công nghệ Hóa, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đồng thời đã hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam tổ chức. Bà làm việc với vị trí Chuyên viên Sáng...

Bà Tô Thị Tố Uyên

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Uyên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Luật Hà Nội.

Là một chuyên gia tư vấn và đăng ký cấp bằng sáng chế, bà Uyên đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tư vấn luật Sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế bao gồm các khía cạnh khác nhau của luật sáng chế nói chung, đặc biệt trong các lĩnh vực như dự thảo sáng chế, kháng cáo, duy trì hiệu lực, thương mại hóa, tra cứu tình trạng kỹ thuật, tra cứu khả năng tự do thương mại, cung cấp các tư vấn pháp lý trong việc xử lý các xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung và các vấn đề sáng chế liên quan nói riêng, đặc biệt trong các lĩnh vực dược lý, khoa học, kỹ thuật hóa, công nghệ sinh học và hóa sinh.

Bà Tô Thị Tố Uyên


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Uyên tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ và trường Đại học Luật Hà Nội. Là một chuyên gia tư vấn và đăng ký cấp bằng sáng chế, bà Uyên đặc biệt có kinh nghiệm trong việc tư vấn luật Sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế...

Ông Lưu Văn Hải

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý và sở hữu trí tuệ.
Ông cũng đã hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư tại Hà Nội, khoá học về Chương trình đào tạo Pháp luật và nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và khóa đào tạo về viết bản mô tả sáng chế.

Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, soạn thảo bản mô tả và xử lý đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Ông Lưu Văn Hải


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Ông tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý và sở hữu trí tuệ. Ông cũng đã hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng hành nghề luật sư tại Hà Nội, khoá học về Chương trình đào tạo...

Bà Nguyễn Thanh Hằng

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Hằng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội (chuyên ngành Công nghệ sinh học), Bà cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP), bà có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, soạn thảo bản mô tả và xử lý đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Bà Nguyễn Thanh Hằng


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Hằng tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội (chuyên ngành Công nghệ sinh học), Bà cũng đã hoàn thành khóa học đào tạo 6 tháng về nghiệp vụ sở hữu trí tuệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP), bà có nhiều kinh nghiệm trong việc...

Bà Đinh Ngọc Mai

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email: info@gintasset.com.vn

Ms. Mai has more than 4-year experience in Copyright and Trademark matters in Vietnam, especially, in Searching and Registration of Trademarks, Licensing and Assignment, Renewal and Amendment of Trademark registration, Appeal and Opposition. She graduated from Hanoi University of Foreign Languages and she was also awarded her Certificate of Intellectual Property by the National Office of Industrial Property of Vietnam.

Bà Đinh Ngọc Mai


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Nhãn hiệu
Email:info@gintasset.com.vn

Ms. Mai has more than 4-year experience in Copyright and Trademark matters in Vietnam, especially, in Searching and Registration of Trademarks, Licensing and Assignment, Renewal and Amendment of Trademark registration, Appeal and Opposition. She graduated from Hanoi University of Foreign Languages and she was also awarded her Certificate of Intellectual...

Bà Lê Thị Xuân Yến

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email: info@gintasset.com.vn

Bà Yến tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Bà phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp.

Bà Lê Thị Xuân Yến


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Sáng chế
Email:info@gintasset.com.vn

Bà Yến tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Luật Hà Nội. Bà phụ trách công việc theo đuổi đơn Sáng chế và Kiểu dáng công nghiệp, tư vấn pháp lý chuyên sâu về Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, đặc biệt trong...

Bà Lê Tuyền

Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Kể từ khi gia nhập Gintasset vào năm 2012 cho đến nay, luật sư Tuyền đã tham gia hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng trong nhiều vụ việc thuộc các lĩnh vực pháp lý khác nhau, bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, thuế, bất động sản, quản trị doanh nghiệp và các vấn đề kinh doanh thương mại khác.
Bà Tuyền có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan tố tụng và các cơ quan có thẩm quyền khác trong quá trình hỗ trợ khách hàng giải quyết những tranh chấp liên quan.

Bà Lê Tuyền


Chức vụ:Nhân viên - Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Kể từ khi gia nhập Gintasset vào năm 2012 cho đến nay, luật sư Tuyền đã tham gia hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng trong nhiều vụ việc thuộc các lĩnh vực pháp lý khác nhau, bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, thuế,...

Bà Đỗ Bùi Phương Linh

Chức vụ:Phòng Tư vấn pháp lý
Email: info@gintasset.com.vn

Ms. Linh graduated from Hanoi Law University. She is well qualified to provide legal advice on a wide range of legal issues with her particular areas of expertise being Corporate and Investment Law. She has handled a numbers of transactions related to corporate structuring, mergers and acquisitions, banking and real estate industries.

Bà Đỗ Bùi Phương Linh


Chức vụ:Phòng Tư vấn pháp lý
Email:info@gintasset.com.vn

Ms. Linh graduated from Hanoi Law University. She is well qualified to provide legal advice on a wide range of legal issues with her particular areas of expertise being Corporate and Investment Law. She has handled a numbers of transactions related to corporate structuring, mergers and acquisitions, banking and real...