Các Điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ

Danh sách các Điều ước quốc tế liên quan đến sở hữu trí tuệ

STT Tên Văn bản Liên kết/Tải về
 

A

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
      1
Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) Liên kết/Tải về
 

B

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO)
B.1 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
1
Công ước Stockholm về việc thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới Liên kết/Tải về
2
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp Liên kết/Tải về
3
Hiệp ước hợp tác sáng chế Liên kết/Tải về
4
Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu Liên kết/Tải về
5
Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu Liên kết/Tải về
6
Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới Liên kết/Tải về
7
Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật Liên kết/Tải về
8
Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng Liên kết/Tải về
9
Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép trái phép Liên kết/Tải về
10
Công ước Brussel về phân phối tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa truyền qua vệ tinh Liên kết/Tải về
B.2 Các điều ước quốc tế khác
1
Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế Liên kết/Tải về
2
Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế Liên kết/Tải về
3
Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp Liên kết/Tải về
4 Hiệp ước luật nhãn hiệu Liên kết/Tải về
5 Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu Liên kết/Tải về
6 Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu Liên kết/Tải về
7 Hiệp định Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ Liên kết/Tải về
8
Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp Liên kết/Tải về
9
Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp Liên kết/Tải về
10
Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả Liên kết/Tải về
11
Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm Liên kết/Tải về

Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
1 Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ Liên kết/Tải về
2 Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand (phần sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về

D

Hiệp định giữa Việt Nam và các đối tác
1 Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về
2 Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về
3 Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về
4 Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Liên kết/Tải về
5 Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về
6
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về
7
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về
8
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu (các quy định về sở hữu trí tuệ) Liên kết/Tải về